doi: 10.5862/MCE.42.2

Inconsistency in Russian and international standards in the determination of the design values of thermal conductivity of building materials and products

A.S. Gorshkov, Saint-Petersburg State Polytechnical University, Saint-Petersburg, Russia
N.A. Sokolov, D.I. Mendeleev All-Russian Institute for Metrology, Saint-Petersburg, Russia

The article presents a comparative analysis of international and Russian regulatory procedures for determining the design thermal conductivity of building materials and products. It was shown that the methods for determination of design thermal values, accepted by international standards, are more appropriate. 

Design according to Russian standards leads to an overestimation (degradation) of the design characteristics of thermal insulation materials, resulting in an unjustified increase of 10–15% of the thickness of the insulating layer in the building envelope. In addition, Russian regulations of determining the design values of the thermal conductivity of building materials assume unfounded and unsupported by real operating conditions values of the weight ratio of moisture in the material. 

The authors believe that in order to improve the situation, in determining the design values of the thermal conductivity of building materials, Russian standards should be harmonized with international standards.

Key words:

building materials and products; international standards; thermal conductivity; declared thermal values; design thermal values; energy efficiency; energy conservation

Read the whole article (rus) in pdf

(Gorshkov A.S., Sokolov N.A. Nesootvetstviye rossiyskikh i mezhdunarodnykh standartov pri opredelenii raschetnykh znacheniy teploprovodnosti stroitelnykh materialov i izdeliy [Inconsistency in Russian and international standards in the determination of the design values of thermal conductivity of building materials and products]. Magazine of Civil Engineering. 2013. No.7(42). Pp. 7–14).


References:

1. GOST 7076-99. Materialy i izdeliya stroitelnyye. Metod opredeleniya teploprovodnosti i termicheskogo soprotivleniya pri statsionarnom teplovom rezhime [State standard specification. Materials and ware. Method of determination of heat conductivity and thermal resistance in steady-state thermal conditions]. (rus)

2. GOST 17177-94. Materialy i izdeliya stroitelnyye teploizoliatsionnye. Metody ispytaniy [State standard specification. Heat-insulating building materials and ware. Test method]. (rus)

3. SNiP 23-02-2003. Teplovaya zashchita zdaniy [Building code 23-02-2003. Thermal protection of buildings]. (rus)

4. SP 23-101-2004. Proektirovaniye teplovoy zashchity zdaniy [Set of rules. 23-101-2004. Design of thermal protection of buildings]. (rus)

5. GOST 30494-96. Zdaniya zhilyye i obshchestvennyye. Parametry mikroklimata v pomeshcheniyakh [State standard specification. Residential and public buildings. Parameters of microclimate in buildings]. (rus)

6. GOST 24816-81. Materialy stroitelnyye. Metod opredeleniya sorbtsionnoy vlazhnosti [State standard specification. Building materials. Method for determination of sorption humidity]. (rus)

7. Shoykhet B.M. Energy saving. 2010. No.8. Pp. 66–69. (rus) 8. Shoykhet B.M., Stavritskaya L.V. Energy saving. 2003. No.1. Pp. 72–73. (rus)

9. SP 50.13330.2012. Teplovaya zashchita zdaniy. Aktualizirovannaya redaktsiya SNiP 23-02-2003 [Set of rules 50.13330.2012. Thermal protection of buildings. Actualized edition of building code 23-02-2003]. (rus)

10. GOST 31359-2007. Betony yacheistyye avtoklavnogo tverdeniya. Tekhnicheskiye usloviya [State standard specification. Аutoclaved aerated concrete. Specification]. (rus)

11. Protokol FGUP «VNIIM im. D.I.Mendeleeva» № 01 ot 10 fevralya 2011 g. izmereniy teploprovodnosti produktsii SPUOy – plit iz penopoliuretana «SPUSauna-Satu 30» pri 10 °C [“VNIIM im. D.I.Mendeleeva” report No. 01 of 10 February 2011 on thermal conductivity measurement of the production of foamed polyurethane plates “SPUSauna-Satu 30” at 10 °C]. (rus)

12. Protokol kontrolnykh ispytaniy FGBOU VPO «Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy arkhitekturno-stroitelnyy universitet» (Ispytatelnyy tsentr «BLOK») № 58 ot 17.12.2012 [Check test report of Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (test center “BLOK”) No.58 of 17 December 2012]. (rus)

13. Sokolov N.A. Materialy 4-i nauchno-prakticheskoy konferentsii «Energosberezheniye v sistemakh teplo- i gazosnabzheniya. Povysheniye energeticheskoy effektivnosti» 28–30 maya 2013 goda [Materials of the 4th theoretical and practical conference “Energy saving in heat and gas supply. The increase of energy efficiency” 28–30 May 2013]. Saint-Petersburg, 2013. Pp. 5–7. (rus)

14. GOST 8.417-2002. Gosudarstvennaya sistema obespecheniya edinstva izmereniy. Edinitsy velichin [State standard specification. State system of ensuring the uniformity of measurements. Units]. (rus)

15. RMG 29-99 Gosudarstvennaya sistema obespecheniya edinstva izmereniy. Metrologiya.Osnovnyye terminy i opredeleniya [Guidelines on interstate standardization 29-99. State system of ensuring the uniformity of measurements. Metrology. The basic terms and definitions]. (rus)

16. STB EN 12667-2007 Teplotekhnicheskiye kharakteristiki stroitelnykh materialov i izdeliy. Opredeleniye soprotivleniya teploperedache po metodu zashchishchennykh termoplastin i teplomera. Izdeliya s vysokim i srednim soprotivleniyem teploperedache [State standard of Belarus12667-2007. Heat engineering characteristics of building materials and products. Determination of resistance to heat transfer by method of protected heating plate and calorimeter. Products with high and medium resistance to heat transfer]. (rus)

17. STB EN 12939-2007. Teplotekhnicheskiye svoystva stroitelnykh materialov i izdeliy. Opredeleniye teploprovodnosti i termicheskogo soprotivleniya pri statsionarnom teplovom rezhime s ispolzovaniyem pribora, vkliuchayushchego plitu, goriachuyu okhrannuyu zonu i teplomer. Materialy utolshchennyye s vysokoy i sredney teploprovodnostyu [State standard of Belarus 12939-2007. Heat engineering characteristics of building materials and products. Determination of heat conductivity and thermal resistance in fixed thermal conditions using apparatus, including the plate, hot safeguard zone and calorimeter. Thickened materials with high and medium heat conductivity]. (rus)

18. ISO 6949:2007 (E) Building components and building elements – Thermal resistance and thermal transmittance – Calculation method.

19. ISO 10456:2007 (E) Building materials and products – Hygrothermal properties – Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values.

20. ISO 8302:1991 Thermal insulation – Determination of steady-state thermal resistance and related properties – Guarded hot plate apparatus.

21. ISO 8301:1991 Thermal insulation – Determination of steady-state thermal resistance and related properties – Heat flow meter apparatus.

22. ISO 8990:1994 Thermal insulation – Determination of steady-state thermal transmission properties – Calibrated and guarded hot box.

23. ISO 13788:2012 Hydrothermal performance of building components and building elements – Internal surface temperature to avoid critical humidity and interstitial condensation – Calculation methods.

24. ISO 16269-6:2005 Statistical interpretation of data – Part 6: Determination of statistical tolerance intervals.

25. Anderson B.R. [et al]. Analysis, selection and statistical treatment of thermal properties of building materials for the preparation of harmonized design values. BRE Scottish Laboratory, fort Directorate General DG XII of the European Commission, Contract SMT4-CT96-2050, March, 1999.

26. Campanale M. Determination of thermal resistance of thick specimens by means of a guarded hot plate or heat flow meter. Congresso Nazionale ATI, Taormina. Vol. 1. Pp. 441–454.

27. Campanale M., De Ponte F. Temperature effect on steady-state heat transfer properties of insulating materials. Congresso Nazionale ATI, Cagliari. 1990. Pp. IIA-37.

28. Bisiol B., Campanale M., Moro L. Theoretical and experimental characterization of insulating cork boards. Congresso Nazionale ATI. Saint Vincent, 12–15 Settembre 1995, Vol. 1. Padova: SGEditoriali, 1995. Pp. 247–260.

29. Campanale M., De Ponte F., Moro L., Zardo V. Separation of radiative contribution in heat transfer in polyurethanes. Proceedings of International Conference “CFCs, The day after”. Padova, 21–23 Settembre 1995. Padova: SGEditoral, 1995.

30. Campanale M., De Ponte F., Moro L. Theoretical characterization of homogeneous cellular plastic materials. Advances in thermal insulation: proceedings of the Eurotherm seminar no.44. Esphino–Portugal, 18–20 October 1995. Portugal, 1995.

31. De Ponte F. Arduini M. Combined Radiation and Conduction Heat Transfer in Insulating Materials. Proceedings 10th ETPC. High Temperatures – High Pressures. 1986. Vol. 19. Pp. 237–249.

32. Kumaran M.K. Material Properties. Heat, Air and Moisture Transfer in Insulated Envelope Parts. Vol. 3. Task 3. Leuven: Laboratorium Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, 1996. 135 p.

Search
 
Contact us Site map
All rights reserved. When using the information from this site the mention of the resource is obligatory